Ważny od 21.06.2021r

 

 LINIA 1

TRASA  

 

 

Wołodyjowskiego II SIERADZ/Sadowa/pętla

W dni robocze oprócz sobót

W soboty

1-go Listopada

5

08

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

20

 

 

 

 

 

 

 

 

6

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

30t

47w

 

 

 

 

 

 

 

7

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

01t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

05w

12t

 

 

 

 

 

 

 

9

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

33

 

 

 

 

 

 

 

 

11

56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

06w

45t

46w

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

45

 

 

 

 

 

 

 

 

13

08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

33

 

 

 

 

 

 

 

 

14

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

34w

 

 

 

 

 

 

 

 

15

57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

01

42w

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

09t

23w

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

55m

 

 

 

 

 

 

 

 

18

16m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

33m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

07n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

11m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

33m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m - nie kursuje 24.XII.i 31.XII.

n - nie kursuje w wakacje letnie oraz 24.XII.i 31.XII.

t - kursuje w wakacje letnie

w - nie kursuje w wakacje letnie