Środa 24 lipca 2024. Imieniny Kingi i Krystyny

Status prawny

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Sieradzu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 63 w Sieradzu powstało z dniem 28 lipca 1995 roku w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego pod nazwą Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Sieradzu, na podstawie art.45 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Powstała w wyniku przekształcenia Spółka jest jednoosobową spółką Gminy Miasta Sieradza. Z dniem 1 sierpnia 1995 roku Spółka została wpisana do rejestru handlowego pod numerem HB 739. Z chwilą dokonania wpisu otrzymała osobowość prawną. Spółka jest jednostką samofinansującą się, sporządzającą samodzielne sprawozdania finansowe.

Przedmiot działalności

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:

 • miejski transport pasażerski,
 • pozostały pasażerski transport lądowy,
 • badania techniczne pojazdów samochodowych,
 • wynajem nieruchomości na własny rachunek.

Władze Spółki

Władze Spółki to:

 • Zarząd Spółki,
 • Rada Nadzorcza,
 • Zgromadzenie Wspólników.

Zarząd Spółki tworzą:

 • Arkadiusz Podsiadły - Prezes Zarządu

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

 • Krzysztof Jasek
 • Monika Makówka
 • Jacek Pilarczyk
 • Dominik Sztraube
 • Andrzej Żeligowski

Zobacz informacje o nas na krajowej stronie


wykonanie: JAN.net. Wszelkie prawa zastrz. © 2009