Środa 24 lipca 2024. Imieniny Kingi i Krystyny

Koncepcja uruchomienia komunikacji miejskiej w Sieradzu powstała w 1975 r., kiedy nasze miasto zostało podniesione do rangi województwa.

21 listopada 1975 r. zostaje zawarta umowa pomiędzy Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sieradzu, a Instytutem Kształtowania Środowiska w Warszawie. Na tej podstawie powstaje program uruchomienia komunikacji zbiorowej w Sieradzu. Zakłada on uruchomienie 3 stałych i 3 dodatkowych (w okresie szczytu) linii autobusowych obsługiwanych przez 12 autobusów. W grudniu 1975 r. zaczyna się właściwe tworzenie Zakładu Komunikacji Miejskiej. Opracowany zostaje rozkład jazdy i plan usytuowania przystanków. Jednakże od decyzji do uruchomienia działalności nie jest łatwa droga: brakuje kierowców, autobusów i zaplecza warsztatowego.

Pierwsze pojazdy w ilości 4 sztuk trafiają do nas 8 kwietnia 1976 r.,a 29 kwietnia kolejne dwa. Równocześnie trwa kompletowanie załogi. Na podstawie deklaracji Rady Dyrektorów, miejscowe zakłady zostają zobligowane do „przekazania” po kilku kierowców. Ostatecznie zobowiązanie to realizują tylko: Wojewódzka Spółdzielnia Transportu Wiejskiego, Przedsiębiorstwo Poszukiwań Naftowych, Rejon Eksploatacji Dróg Publicznych i Państwowa Komunikacja Samochodowa. Po przezwyciężeniu różnych trudności, jak np. problem z nabyciem biletów, brak kasowników w dniu 2 maja 1976 r. pierwsze autobusy wyruszają na ulice miasta. Dzień ten przyjmuje się za datę narodzin komunikacji miejskiej w Sieradzu.

Do prawidłowego funkcjonowania komunikacji potrzeba zaplecza technicznego. Dwa stanowiska naprawcze w niskim pomieszczeniu powodują, że wszelkie obsługi i naprawy dokonywane są na zewnątrz. Konieczne staje się stworzenie nowej bazy technicznej. W związku z tym 4 czerwca 1976 r. przystępujemy do budowy obiektu zlokalizowanego przy ul. Armii Czerwonej 63, w sąsiedztwie Ciepłowni Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W pierwszym roku działalności ZKM posiada 13 autobusów i obsługuje 4 linie, których łączna długość wynosi 33 km.

W 1977 r. następuje dalszy rozwój zakładu: liczba pojazdów wzrasta do 23 sztuk, obsługujących 5 linii o łącznej długości 42 km.

Dnia 27 grudnia 1977 r. Wojewoda Sieradzki powołuje do życia Zakład Komunikacji Miejskiej, Sprzętu i Transportu Sieradz , podległy Zarządowi Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Z dniem 01.01.1978r. rozpoczyna się nowy rozdział historii zakładu. Pierwszym dokumentem organizacyjnym o charakterze wewnętrznym jest zarządzenie dyrektora - p. Henryka Krawczyka. z dnia 21 stycznia 1978 r.

Ambicją młodej załogi jest utrzymanie dotychczasowej pozytywnej opinii pasażerów i dalsze pozyskiwanie zaufania mieszkańców do naszego zakładu. Dobiega końca budowa obiektu należącego do ZKM. Solidnie i szybko wykonane prace budowlane pozwalają na wyprzedzenie planowanego terminu o 2 miesiące. Powstaje budynek socjalno-warsztatowy. Mechanicy otrzymują 4 nowe stanowiska napraw i pomieszczenia warsztatowe. Jest też szatnia, stołówka, umywalnia i świetlica. Rok 1978 kończymy przekroczeniem zakładanego planu sprzedaży i usług o 30%, a w sferze usług dla ludności o 43,2%.Wydajność pracy jest większa od zakładanej o 35%. Wzrasta również liczba przewiezionych pasażerów, a długość linii to już 92 km. Powyższe liczby to pozytywna odpowiedź na pytanie czy potrafimy funkcjonować jako samodzielny zakład i wykonać nałożone wskaźniki.

Taki był początek komunikacji miejskiej w Sieradzu. Dziś funkcjonujemy jako Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Sieradzu Sp. z o.o. Obsługujemy 12 linii , w tym miejskie, podmiejskie i międzymiastowe. Łącznie pokonujemy ok. 83 000 km miesięcznie. Nasz tabor to 23 autobusy o różnych wielkościach, w tym 1 turystyczny.

Oprócz działalności podstawowej świadczymy usługi przewozowe na rzecz:

  • osób niepełnosprawnych,
  • dowozu dzieci i młodzieży do szkół,
  • wynajmów o charakterze lokalnym i turystycznym.

Dobro i zaufanie naszych pasażerów są dla nas najważniejsze. Niezmiennie od 49 lat.


wykonanie: JAN.net. Wszelkie prawa zastrz. © 2009