Czwartek 20 czerwca 2024. Imieniny Bogny i Florentyny

 

Ogłoszenie

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Sieradzu Sp.z o.o. ul. Jana Pawła II 63,
98 200 Sieradz tel. 043 827-51-93, 827-52-39 ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż używanego autobusu:

 

Autobus Jelcz M081MB, LWX 1768 rok prod.2000 przebieg 455350 km

Wadium w wysokości 2 000,00 zł należy złożyć do dnia 18.06.2024 do godz.1000

Oferty (wg wzoru) należy złożyć w sekretariacie MPK Sieradz Sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 63 98-200 Sieradz

do dnia 18.06.2024 do godz 1000

Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 18.06.2024 o godz1100(tablica ogłoszeń)

 

Autobus można oglądać w dniach 04.06.2024-18.06.2024 roku po uprzednim uzgodnieniu od pn-pt w godz. 900-1400 w siedzibie MPK Sieradz Sp. z o.o. 98-200 Sieradz ul. Jana Pawła II 63

 

Regulamin przetargu, wzór oferty oraz informacje dodatkowe można uzyskać w sekretariacie MPK Sieradz Sp. z o.o.

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Sieradzu Sp. z o.o. zastrzega sobie odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

 

Regulamin przetargu nieograniczonego na sprzedaż autobusu używanego

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Sieradzu Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 63,
98-200 Sieradz tel. 0 43 827-51-93, 827-52-39, ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż używanego autobusu.

 1. Przedmiot przetargu:

Autobus Jelcz M081MB, LWX 1768 rok prod.2000 przebieg 455350 km

 1. Autobus jest zarejestrowany.

 2. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 18.06.2024 o godz.1100 (tablica ogłoszeń)

 3. Cena netto nie mniej niż: 13 000,00 zł netto

Autobus Jelcz M081MB, LWX 1768 rok prod.2000 przebieg 455350 km

 1. Autobus można oglądać w dniach 04.06.2024-18.06.2024 roku po uprzednim uzgodnieniu od pn-pt w godz. 900-1400 w siedzibie MPK Sieradz Sp. z o.o.
  98-200 Sieradz ul. Jana Pawła II 63

 2. Pisemna oferta w przetargu powinna być złożona w/g wzoru załączonego do regulaminu.

 3. Ofertę w zaklejonej kopercie, z dopiskiem „Oferta na zakup używanego autobusu” należy złożyć w siedzibie MPK Sieradz Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 63
  98-200 Sieradz (sekretariat) do dnia 18.06.2024 roku do godz.1000

 4. Wadium w wysokości 2 000,00+ zł należy wpłacić w kasie MPK Sieradz Sp .z o.o. ul. Jana Pawła II 63,
  98-200 Sieradz lub na konto Bank PEKAO S.A. 89124032751111001052036979 do dnia 18.06.2024 do godz 1000

 5. Oferent, który nie wygrał przetargu otrzymuje zwrot wadium.

 6. Oferentowi wygrywającemu przetarg całe wadium jest liczone na poczet zapłaty za zakup autobusu.

 7. Oferent wygrywający przetarg ma termin do dnia 05.07.2024 na odprowadzenie zakupionego autobusu z terenu zajezdni MPK Sieradz Sp.z o.o. W przypadku opóźnienia w realizacji tego punktu naliczone będą koszty parkowania. Wydanie pojazdu nastąpi po uprzednim uregulowaniu należności za parkowanie.

 8. MPK Sieradz Sp. z o.o. nie udziela gwarancji na stan autobusu objętego przetargiem ani nie odpowiada za wady ukryte.

 9. Odbiór autobusu następuje we własnym zakresie kupującego z siedziby
  MPK Sieradz Sp. z o.o.

 10. MPK Sieradz Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Wzór

Oferta

 

Dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Sieradzu Sp. z o.o. na zakup używanego autobusu

marki............................ nr rej..........................

cena netto ...................................

cena brutto..................................

Oświadczam że:

 1. Zapoznałem się z regulaminem przetargu na sprzedaż autobusów używanych przez MPK Sieradz Sp. z o.o. i akceptuję go bez zastrzeżeń.

 2. Zapoznałem się ze stanem technicznym autobusu na który składam ofertę i zastrzeżeń nie wnoszę.

 

Nazwa oferenta:

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

 

Data...................................

Podpis................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin zamówień MPK w Sieradzu Sp. z o.o.

 


wykonanie: JAN.net. Wszelkie prawa zastrz. © 2009