Środa 5 października 2022. Imieniny Apolinarego i Placyda

 

Ogłoszenie

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Sieradzu Sp.z o.o. ul. Jana Pawła II 63,
98 200 Sieradz tel. 043 827-51-93, 827-52-39 ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż używanego pojazdu:

 

Renault Espace 2.2 DCI rok prod. 2001 przebieg 247 375 km ESI 12544

Wadium w wysokości 1 000,00 zł  należy złożyć do dnia 14.10.2022 do godz.1000

Oferty (wg wzoru) należy złożyć w sekretariacie MPK Sieradz Sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 63 98-200 Sieradz

do dnia 14.10.2022 do godz 1000

Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 14.10.2022 o godz1100(tablica ogłoszeń)

 

Pojazd  można oglądać w dniach 28.09-14.10.2022 roku po uprzednim uzgodnieniu od pn-pt w godz. 900-1400 w siedzibie MPK Sieradz Sp. z o.o. 98-200 Sieradz ul. Jana Pawła II 63

 

Regulamin przetargu, wzór oferty oraz informacje dodatkowe można uzyskać w sekretariacie MPK Sieradz Sp. z o.o.

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Sieradzu Sp. z o.o. zastrzega sobie odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

 

Regulamin przetargu nieograniczonego na sprzedaż używanego pojazdu

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Sieradzu Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 63,
98-200 Sieradz tel. 0 43 827-51-93, 827-52-39, ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż pojazdu używanego Renault Espace.

1.      Przedmiot przetargu: pojazd osobowy

2.      Renault Espace 2.2 DCI rok prod. 2001 przebieg 247 375 km ESI 12544

2.      Pojazd  jest zarejestrowany.

3.      Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 14.10.2022 o godz.1100 ( tablica ogłoszeń)

4.      Cena netto nie mniej niż: 2000,00 zł netto

6.      Pojazd można oglądać w dniach 28.09-14.10.2022 roku po uprzednim uzgodnieniu od pn-pt w godz. 900-1400 w siedzibie MPK Sieradz Sp. z o.o.
 98-200 Sieradz ul. Jana Pawła II 63

7.      Pisemna oferta w przetargu powinna być złożona w/g wzoru załączonego do regulaminu.

8.      Ofertę w zaklejonej kopercie, z dopiskiem „Oferta na zakup Renault Espace” należy złożyć w siedzibie MPK Sieradz Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 63
98-200 Sieradz (sekretariat) do dnia 14.10.2022 roku do godz.1000

9.      Wadium w wysokości 1 000,00 zł należy wpłacić w kasie MPK Sieradz Sp .z o.o. ul. Jana Pawła II 63,
98-200 Sieradz lub na konto Bank PEKAO S.A. Oddział Sieradz

89 1240 3275 1111 0010 5203 6979 do dnia 14.10.2022 do godz 1000

10.  Oferent, który nie wygrał przetargu otrzymuje zwrot wadium.

11.  Oferentowi wygrywającemu przetarg całe wadium jest liczone na poczet zapłaty za zakup pojazdu.

12.  Oferent wygrywający przetarg ma termin do dnia 19.10.2022 na odprowadzenie zakupionego pojazdu z terenu zajezdni MPK Sieradz Sp.z o.o. W przypadku opóźnienia w realizacji tego punktu naliczone będą koszty parkowania. Wydanie pojazdu nastąpi po uprzednim uregulowaniu należności za parkowanie.

13.  MPK Sieradz Sp. z o.o. nie udziela gwarancji na pojazd ani nie odpowiada za wady ukryte.

14.  Odbiór pojazdu następuje we własnym zakresie kupującego z siedziby
MPK Sieradz Sp. z o.o.

15.  MPK Sieradz Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

Wzór

Oferta

 

Dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Sieradzu Sp. z o.o. na zakup używanego pojazdu:

marki............................ nr rej..........................

cena netto ...................................

cena brutto..................................

Oświadczam że:

1.      Zapoznałem się z regulaminem przetargu na sprzedaż pojazdów używanych przez MPK Sieradz Sp. z o.o. i akceptuję go bez zastrzeżeń.

2.      Zapoznałem się ze stanem technicznym pojazdu na który składam ofertę i zastrzeżeń nie wnoszę.

 

Nazwa oferenta:

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

 

Data...................................

Podpis................................

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin zamówień MPK w Sieradzu Sp. z o.o.

 


wykonanie: JAN.net. Wszelkie prawa zastrz. © 2009