Piątek 22 marca 2019. Imieniny Bogusława i Katarzyny

 

Zakup i wymiana autobusów w MPK Sieradz w celu osiągnięcia niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności miejskiej - etap II” – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA III: Transport Działanie III.1.2 Niskoemisyjny Transport Miejski Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 – umowa UDA –RPLD.03.01.02.-10-0001/17-00 zawarta w dniu 10.05.2018 r.

 

Link do Platformy Zakupowej

Ogłoszenie 2019/S 020-044521

SIWZ

Załącznik nr - 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 Oświadzczenie JEDZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Załącznik nr 4 - Oświadczenie innego podmiotu

Załącznik nr 5 - Wzór umowy

Załącznik nr 6 - Oświadczenie dot. udziału towarów z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE

Instrukcja wypełnienia JEDZ

Informacja o przebiegu otwarcia ofert

 


wykonanie: JAN.net. Wszelkie prawa zastrz. © 2009