Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Sieradzu jest spółką prawa handlowego wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w Łodzi pod nr. KRS 0000127796. 100% kapitału zostało wniesione przez Gminę Miasto Sieradz.

Spółka realizuje zadanie własne Gminy Miasta Sieradz z zakresu lokalnego transportu zbiorowego, polegające na wykonywaniu przewozów o charakterze użyteczności publicznej na rzecz mieszkańców Gminy Miasta Sieradz oraz mieszkańców Gminy Sieradz - członka porozumienia komunalnego w ramach którego powierzono Gminie Miastu Sieradz zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze tej Gminy, na podstawie umowy wykonawczej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, której podstawą prawną jest Ustawa o publiczny transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010r. oraz Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2007r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego.

To Miasto Sieradz wyznaczyło nam takie zadanie, które staramy się traktować jak misję. Prowadzimy pomocniczą działalność w zakresie badań diagnostycznych, usług reklamowych, przewozów okolicznościowych, wynajmu gruntów i budynków.

Praca dla kierowcy autobusu.

07.10.2019r.

SZCZEGÓŁY >

"Pomarańczowa Dycha po Sieradzu"- utrudnienia w komunikacji miejskiej

13.09.2019r.

Utrudnienia w komunikacji miejskiej na liniach 1, 2, 3, 7 w dniu 14 września br. w godzinach 16.00-19.00

SZCZEGÓŁY >

Zawieszenie funkcjonowania linii nr "10" Sieradz-Rzechta

22.08.2019r.

Od dnia 01 września 2019r. zostaje zawieszona do odwołania linia nr "10". Zostają zawieszone wszystkie kursy tej linii. Za utrudnienia przepraszamy.

SZCZEGÓŁY >

Zmiana tras na liniach "1", "3" i "4" od 01 sierpnia br.

24.07.2019r.

MPK w Sieradzu informuje że z dniem 01 sierpnia 2019r. zawiesza połączenia do miejscowości Chojne, Kłocko, Charłupia Mała, Dzigorzew, Bogumiłów.

SZCZEGÓŁY >
CZYTAJ WIĘCEJ
wykonanie: JAN.net. Wszelkie prawa zastrz. © 2009