Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Sieradzu jest spółką prawa handlowego wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w Łodzi pod nr. KRS 0000127796. 100% kapitału zostało wniesione przez Gminę Miasto Sieradz.

Spółka realizuje zadanie własne Gminy Miasta Sieradz z zakresu lokalnego transportu zbiorowego, polegające na wykonywaniu przewozów o charakterze użyteczności publicznej na rzecz mieszkańców Gminy Miasta Sieradz oraz mieszkańców Gminy Sieradz - członka porozumienia komunalnego w ramach którego powierzono Gminie Miastu Sieradz zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze tej Gminy, na podstawie umowy wykonawczej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, której podstawą prawną jest Ustawa o publiczny transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010r. oraz Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2007r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego.

To Miasto Sieradz wyznaczyło nam takie zadanie, które staramy się traktować jak misję. Prowadzimy pomocniczą działalność w zakresie badań diagnostycznych, usług reklamowych, przewozów okolicznościowych, wynajmu gruntów i budynków.

Zmiana rozkładu jazdy linii nr 7

21.12.2016r.

SZCZEGÓŁY >

Koniec objazdu na linii nr 6

06.12.2016r.

W wyniku włączenia do ruchu części ulicy Reymonta od dnia 07.12.2016r. autobusy linii nr 6 będą kursowały bez objazdu trasą zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy.

SZCZEGÓŁY >

KiedyPrzyjedzie.pl działa w MPK Sieradz!

09.05.2016r.

SZCZEGÓŁY >

Zapłata kartą płatniczą za bilety i przeglądy pojazdów.

02.02.2016r.

SZCZEGÓŁY >
CZYTAJ WIĘCEJ
wykonanie: JAN.net. Wszelkie prawa zastrz. © 2009